Farma

Živočišná a rostlinná výroba

Jsme šetrní k zvířatům a přírodě

Skot chováme ve volném ustájení

Mrvu využíváme k výrobě energie

Nabízíme:

Na Farmě Duben se specializujeme se na živočišnou a rostlinnou výrobu. Živočišnou výrobu zaměřujeme na chov skotu bez tržní produkce mléka. Skot chováme na pastvinách i v kravínech s volným ustájením. V rostlinné výrobě se věnujeme pěstováním pšenice, ječmene, řepky, kukuřiceobjemové píce pro krmivo skotu i bioplynové stanice.

Veškeré chovné a zemědělské práce realizujeme výkonnou strojní mechanizací. Zároveň jsme ohleduplní k životnímu prostředí. Chlévskou mrvu, stejně jako posklizňové přebytky z obilnin využíváme k výrobě tepla a elektrické energie ve vlastní bioplynové stanici.

Napište nám a získejte více informací o naší nabídce.