Bioplynová stanice

Výroba elektřiny a tepla

Využíváme moderní technologie

Dbáme na ekologii a udržitelnost

K výrobě energie využíváme druhotné suroviny

Ve výrobě elektřiny jsme soběstační

Elektrickou energii dodáváme do sítě

Realizovaným projektem na farmě je bioplynová stanice o výkonu 537 kW

Byla spuštěna do provozu v listopadu 2009 a v roce 2012 došlo ke zvýšení výkonu elektrické energie montáží motoru o výkonu 250 kW. Stanice byla vybudována s přispěním dotací EU. 

V bioplynové stanici se k výrobě elektřiny a tepla zpracovávají veškeré zbytkové produkty – chlévská mrva, travní a kukuřičná siláž, posklizňové zbytky z obilí.

Teplo vyrobené v bioplynové stanici je využíváno k vytápění budov a objektů na naší farmě včetně Domova pro seniory v obci Ždírec.

V blízké budoucnosti plánujeme napojení na teplovod další budovy a objekty v obci Ždírec.

Provozujeme i farmu a pilu

Kromě bioplynové stanice provozujeme na naší Farmě Duben rostlinnou a živočišnou výrobu a nabízíme široký sortiment dřeva z naší pily.

Napište nám a získejte více informací o naší nabídce.